Районна рада
П`ятниця, 14.08.2020, 06:02
Вітаю Вас Гость | RSS
 
Головна БлогРеєстраціяВхід
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2011 » Травень » 16 » ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий апарат районної ради
19:05
ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий апарат районної ради

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат районної ради

 

  1. Загальні засади

1.1.           Виконавчий апарат районної ради (далі – виконавчий апарат) утворюється районною радою і діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Положення.

1.2.           У своїй діяльності виконавчий апарат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної і районної ради та розпорядженнями голови обласної і голови районної ради.

1.3.           Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

1.4.           Виконавчий апарат підзвітний і підконтрольний районній раді, підпорядкований голові районної ради, його заступнику та керуючому справами виконавчого апарату відповідно до розподілу функціональних повноважень.

1.5.           Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджується районною радою за поданням голови районної ради.

1.6.           В структуру виконавчого апарату входять:

1.6.1.     керівництво;

1.6.2.     управління з питань взаємодії та зв’язків виконавчого апарату, районної ради з територіальними громадами району:

1.6.2.1.         організаційний відділ;

1.6.2.2.         відділ юридичного забезпечення;

1.6.2.3.         фінансово-господарський відділ;

1.6.3.     загальний відділ.

1.7.              Виконавчий апарат утримується за рахунок коштів районного бюджету.

 

2. Основні завдання та обов'язки

 2.1.           Основним завданням виконавчого апарату є здійснення організаційного, правового, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, депутатів, сприяння здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з територіальними громадами, місцевими виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

2.2.           Виконавчий апарат відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.     Оперативно і якісно забезпечує згідно з регламентом підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів.

2.2.2.     Сприяє в роботі та організаційно забезпечує діяльність президії районної ради, постійних та інших комісій районної ради.

2.2.3.     Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.

2.2.4.     Здійснює юридичне забезпечення діяльності районної ради.

2.2.5.     Сприяє здійсненню взаємодії і зв'язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, вищестоящими та місцевими органами державної виконавчої влади.

2.2.6.     Опрацьовує та подає голові районної ради документи, які надходять до районної ради та виконує доручення голови районної ради, його заступників та керуючого справами.

2.2.7.     Забезпечує розгляд листів, звернень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів.

2.2.8.     Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради.

2.2.9.           Забезпечує здійснення районною радою контрольних функцій та інформаційно-аналітичної роботи.

2.2.10.Сприяє здійсненню районною радою та її головою організаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку.

2.2.11.Здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її органів, веде бухгалтерський облік і звітність, в т.ч. статистичну.

2.2.12.Забезпечує організацію діловодства та контролю за строками проходження та виконання службових документів.

 

 2.3. Заступник голови ради голови районної ради з питань взаємодії та зв’язків виконавчого апарату, районної ради з територіальними громадами району

 

2.3.1.           Здійснює керівництво управлінням виконавчого апарату районної ради з питань взаємодії та зв’язків виконавчого апарату, районної ради з територіальними громадами району в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Положенням.

2.3.2.           Сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади.

2.3.3.           Готує на розгляд ради питання щодо управління спільною власністю територіальних громад району (комунальною власністю району).

2.3.4.           Забезпечує відповідно до чинного законодавства здійснення районною радою регуляторної політики.

2.3.5.           Здійснює загальне управління та контроль фінансового-господарського забезпечення районної ради.

2.3.6.           Організовує, за дорученням голови районної ради, контроль за виконанням рішень районної ради.

2.3.7.           Надає практичну та методичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради.

2.3.8.           Контролює своєчасність доведення прийнятих рішень постійних комісій до виконавців, надання допомоги комісіям у здійсненні контролю за виконанням власних рекомендацій.

2.3.9.           Сприяє депутатам, постійним комісіям районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними інформаційними, довідковими матеріалами в межах своєї компетенції.

2.3.10.      Здійснює відповідно до інструкції по діловодству роботу з документами, їх облік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ районної ради, готує їх до здачі в архів.

2.3.11.      Організовує підготовку і забезпечує навчання депутатів районної ради, селищного, сільських голів.

2.3.12.      Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника.

 

 2.4. Керуючий справами

 2.4.1.           Здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Положенням.

2.4.2.           Забезпечує керівництво та контроль за організаційною підготовкою проведення сесій, засідань президії, постійних комісій районної ради.

2.4.3.           Готує проекти розпоряджень про скликання сесій, плани їх підготовки та проведення, про що своєчасно повідомляє депутатів і засоби масової інформації.

2.4.4.           Контролює процес формування проекту порядку денного сесій, організації своєчасної підготовки необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які вносяться на її розгляд, підготовку списки запрошених.

2.4.5.           Готує проекти планів роботи районної ради, президії, бере участь у підготовці проектів рішень з організаційних питань діяльності районної ради та її органів.

2.4.6.           Забезпечує опрацювання прийнятих районною радою рішень і за дорученням голови здійснює їх підготовку для опублікування в засобах масової інформації.

2.4.7.           Надає практичну та методичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради.

2.4.8.           Контролює своєчасність доведення прийнятих рішень постійних комісій до виконавців, надання допомоги комісіям у здійсненні контролю за виконанням власних рекомендацій.

2.4.9.           Сприяє депутатам, постійним комісіям районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними інформаційними, довідковими матеріалами в межах своєї компетенції.

2.4.10.      Забезпечує підготовку і здійснення заходів, які проводяться головою районної ради та його заступником.

2.4.11.      Контролює здійснення діловодства з кадрових питань та з питань державної служби, підготовку проектів розпоряджень голови районної ради з цих питань, ведення облік кадрів виконавчого апарату районної ради.

2.4.12.      Забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, організовує роботу по забезпеченню кадрового резерву.

2.4.13.      Подає пропозиції щодо відзначення державними нагородами та готує матеріали щодо відзнак та заохочень районної ради.

2.4.14.      Сприяє виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці і проведенні на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищного голів, референдумів.

2.4.15.      Здійснює реєстрацію рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради.

2.4.16.      Відповідає за зберігання та використання гербової печатки районної ради згідно Інструкції по діловодству. В разі виходу у відпустку передає гербову печатку на відповідальне зберігання та для використання виконуючому обов’язки керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

2.4.17.      Здійснює відповідно до інструкції по діловодству роботу з документами, їх облік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ районної ради, готує їх до здачі в архів.

2.4.18.      Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника.

 

                                       2.5. Управління з питань взаємодії та зв’язків виконавчого апарату, районної ради                                            з територіальними громадами району

 

 2.5.1.           Організаційний відділ

 2.5.1.           Забезпечує організаційну підготовку проведення сесій, засідань президії, постійних комісій районної ради.

2.5.2.           Враховуючи пропозиції постійних комісій, голови, депутатів районної ради, районної державної адміністрації, формує проект порядку денного сесій, організовує своєчасну підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які виносяться на її розгляд, готує списки запрошених.

2.5.3.           Бере участь у підготовці проектів планів роботи районної ради, президії та проектів рішень з організаційних питань діяльності районної ради і її органів.

2.5.4.           Організовує опрацювання прийнятих районною радою рішень.

2.5.5.           Надає практичну допомогу постійним комісіям щодо організації їх діяльності, сприяння у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях питань та проектів рішень, що виносяться на розгляд районної ради.

2.5.6.           Організовує своєчасне доведення прийнятих рішень постійних комісій до виконавців. Надає допомогу комісіям у здійсненні контролю за виконанням власних рекомендацій.

2.5.7.           Сприяє здійсненню депутатами районної ради власних повноважень, забезпечує їх необхідними нормативними та довідковими матеріалами, надає методичну допомогу в організації звітів депутатів перед виборцями.

2.5.8.           Сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади.

2.5.9.           Вивчає діяльність органів місцевого самоврядування, узагальнює і поширює нові форми, методи їх роботи, систематично інформує з цих питань керівництво ради.

2.5.10.      Готує в установленому порядку пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою району. Веде облік адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, складає статистичні звіти про адміністративно-територіальний устрій.

2.5.11.      Організовує підготовку і забезпечує навчання депутатів районної ради, селищного, сільських голів.

2.5.12.      Забезпечує роботу комп’ютерів сучасними програмами, електронним зв’язком. Здійснює контроль за якісною роботою комп’ютерної техніки.

2.5.13.      Здійснює діловодство за зверненнями громадян, забезпечує облік і контроль за строками розгляду звернень громадян.

2.5.14.      Сприяє виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці і проведенні на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищного голів, референдумів.

2.5.15.      Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника.

 

 2.5.2.           Відділ юридичного забезпечення

 2.5.2.           Надає правову допомогу в роботі президії районної ради, постійних та інших комісій, депутатам районної ради при здійсненні ними своїх повноважень.

2.5.3.           Забезпечує дотримання чинного законодавства при підготовці розпоряджень голови районної ради, бере участь у підготовці проектів рішень та розпоряджень з організаційних питань роботи районної ради та виконавчого апарату.

2.5.4.           Готує за рішенням районної ради позови до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, розглядає протести прокурора.

2.5.5.           Надає практичну допомогу постійним комісіям щодо організації їх діяльності, сприяння у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях питань та проектів рішень, що виносяться на розгляд районної ради.

2.5.6.           Надає правову допомогу органам місцевого самоврядування, бере участь у проведенні семінарів, інших занять з підвищення правових знань депутатів, працівників виконавчих апаратів районної, селищної та сільських рад.

2.5.7.           Забезпечує організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради. Здійснює діловодство за зверненнями громадян, облік і контроль за строками розгляду звернень громадян.

2.5.8.           Систематично аналізує рішення селищної та сільських рад на відповідність їх законодавству України та готує висновки-пропозиції на розгляд голови районної ради.

2.5.9.           Здійснює діловодство з кадрових питань та з питань державної служби, готує проекти розпоряджень голови районної ради з цих питань, веде облік кадрів виконавчого апарату районної ради.

2.5.10.      Організовує підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, проводить роботу по забезпеченню кадрового резерву.

2.5.11.      Веде облік і зберігання законодавчих та інших нормативних актів.

2.5.12.      Сприяє виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці і проведенні на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищного голів, референдумів.

2.5.13.      Здійснює відповідно до інструкції з діловодства роботу з документами, їх облік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ, готує їх до здачі в архів.

2.5.14.      Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника та керуючого справами.

  

2.5.3.           Фінансово-господарський відділ

2.5.3.           Здійснює фінансове забезпечення діяльності районної ради та її органів, веде бухгалтерський облік та звітність. Веде статистичну звітність.

2.5.4.           Веде облік розрахунків по нарахуванню заробітної плати, утриманню податків, обов’язкових платежів, своєчасному їх перерахуванню в бюджет.

2.5.5.           Забезпечує своєчасну оплату розрахунків по господарській діяльності, канцелярських витратах і витрат по службових відрядженнях.

2.5.6.           Забезпечує облік, цільове використання бюджетних коштів.

2.5.7.           Забезпечує в установлені строки складання і подання бухгалтерської звітності згідно із затвердженими типовими формами по всіх відкритих рахунках.

2.5.8.           Забезпечує облік матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, які числяться за матеріально-відповідальними особами, здійснює контроль за їх збереженням. Проводить в установлені строки інвентаризацію грошових коштів, матеріальних цінностей.

2.5.9.           Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що знаходяться на їх зберіганні.

2.5.10.      Здійснює контроль за станом розрахункової, платіжної і фінансової дисципліни, за ліквідацією дебіторсько-кредиторської заборгованості.

2.5.11.      Веде облік грошових коштів відповідно до Положення про ведення касових операцій.

2.5.12.      Здійснює виконання кошторису витрат районної ради та забезпечує контроль за його цільовим використанням.

2.5.13.      Забезпечує зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів витрат, розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх до архіву в установленому порядку.

2.5.14.      Забезпечує зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх до архіву в установленому порядку.

2.5.15.      Забезпечує відповідне меблювання, оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів працівників  апарату. Забезпечує виконавчий апарат господарськими та канцелярськими товарами, витратними матеріалами до копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт.

2.5.16.      Здійснює контроль за станом порядку в приміщенні, раціональним використанням і збереженням інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей.

2.5.17.      Організовує роботу по проведенню капітальних і поточних ремонтів приміщень.

 

 2.6. Загальний відділ

 2.6.1.           Надає практичну і методичну допомогу селищній, сільським радам у здійсненні їх повноважень. За дорученням керівництва районної ради бере участь в підготовці і проведенні сесій відповідних рад.

2.6.2.           Організовує ведення протоколів сесій, засідань президії районної ради, нарад.

2.6.3.           Впроваджує заходи щодо організації контролю, формує банк даних прийнятих рішень ради, розпоряджень голови районної ради, в т.ч. тих, що втратили чинність.

2.6.4.           Забезпечує здійснення повноважень голови ради в організації контролю за виконанням рішень районної ради та розпоряджень голови.

2.6.5.           За дорученням голови ради організовує і проводить перевірку виконання рішень ради, готує на розгляд сесій районної ради відповідну інформацію.

2.6.6.           Складає плани та розробляє системи контролю за виконанням рішень районної ради, розпоряджень голови.

2.6.7.           За дорученням керівництва збирає, аналізує, розробляє та оперативно подає інформацію про діяльність районної ради, її органів та посадових осіб засобам масової інформації.

2.6.8.           Здійснює відповідно до інструкції по діловодству роботу з документами, їх обік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ районної ради, готує їх до здачі в архів.

2.6.9.           Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника.

2.6.10.      Забезпечує правильне застосування законодавства за зверненнями громадян, готує проекти розпоряджень голови районної ради з цих питань.

2.6.11.      Забезпечує культуру діловодства, впровадження сучасних технічних засобів його ведення, сприяє підвищенню кваліфікації працівників виконавчого апарату, діловодних служб селищної та сільських рад з цих питань.

2.6.12.      Здійснює контроль за розмноженням документів, матеріалів на копіювальній техніці працівниками виконавчого апарату.

2.6.13.      Складає зведену номенклатуру справ, подає її на затвердження керуючому справами, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в державний архів району.

2.6.14.      Здійснює загальне діловодство документообігу та роботу з документами з грифом „Для службового користування” районної ради відповідно до вимог інструкції з діловодства, затвердженої розпорядженням голови районної ради.

2.6.15.      Здійснює друкування і розмноження рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, забезпечує своєчасне доведення їх до селищної та сільських рад, відділів, управлінь райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян відповідно до розрахунку розсилки. При необхідності видає копії, витяги з прийнятих документів.

2.6.16.      За дорученням керівництва перевіряє стан організації діловодства, вивчає роботу діловодних служб селищної та сільських рад, надає їм необхідну методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами.

2.6.17.      Зберігає та використовує канцелярську печатку і штампи районної ради згідно Інструкції з діловодства.

2.6.18.      Здійснює підготовку та реєстрацію розпоряджень голови районної ради про службові відрядження працівників виконавчого апарату. Відповідає за оформлення відповідно до законодавства інших документів про відрядження.

  3.Основні права та взаємозв’язки

 3.1.                 Виконавчий апарат районної ради має право:

3.1.1.           За уповноваженням голови районної ради, його заступника або керуючого справами залучати спеціалістів окремих управлінських структур, банків, підприємств і організацій для розгляду і вивчення питань, що належать до його компетенції.

3.1.2.           Одержувати інформацію, документи, інші матеріали від установ, підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, які необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3.           Вносити на розгляд керівництва районної ради проекти рішень ради, розпоряджень голови ради, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату.

3.2.                 Виконавчий апарат в процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з центральним та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

Переглядів: 1465 | Додав: Райрада | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Насамперед
Пошук
Календар
«  Травень 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Корисні посилання

 

 

<
Наші координати
м. Радивилів
35500
Рівненська область.
вул. І.Франка 11.
тел.(факс) 03633 - 433-28
e-mail:raduv@ukr.net
© 2020
Радивилівська районна рада